Všeobecné obchodní podmínky (VOP) internetového obchodu boutiqueshop

Článek I. - Vymedzení pojmů

 1. Provozovatelem / prodávajícím / dodavatelem zboží a e-shopu www.boutiqueshop.eu/.sk/.pl/.cz/.at/.ru/.hu je společnost ESTER AURUM sro, se sídlem Vyšehradská 3732/16, CZ-851 06 , Bratislava, IČO: 46 748 393, DIČ: SK2023578249, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka 83049 / B.
 2. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a objedná si zboží nebo služby prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 3. E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem.
 4. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 5. Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží a služeb.
 6. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické / faxové komunikace a kupující ji plně uznává. To neplatí však pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 7 a násl. zákona číslo 102/2014 CFU ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Článek II. - Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III. - Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základě potvrzení zboží nebo služeb uložených do košíku v e-shopu prodávajícím. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek a reklamačních podmínek jako i s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává závaznou.
 3. Kupujícímu po vytvoření objednávky v e-shopu bude odeslán e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem, kde budou uvedeny informace a údaje potřebné k úhradě objednaného zboží. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 1. tohoto článku.
 4. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

Článek IV. - Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
 • platba platební kartou:
  přijímáme platební nebo kreditní karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International.
  Platby jsou zajišťovány přes službu CardPay od Tatra banky. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na zabezpečený platební portal Tatra banky, kde vložíte údaje o kartě a potvrdíte platbu. Internetový obchod boutiqueshop nikdy nepřichází do styku s údaji o platební kartě nakolik platba probíhá na straně Tatra banky.
 • platba prostřednictvím služby PayPal.
 • platba předem bankovní převodem:
  číslo účtu: 2101886030/2010, VS: číslo objednávky
  IBAN: CZ85 2010 0000 0021 0188 6030
  SWIFT: FIOBCZPP
 • dobírka
  platí pouze v rámci České republiky, Polska a Slovenska a jen v případě, že zboží se nachází na našem skladě - odesíláme do 3 pracovních dnů

     2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
     3. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

 • slevu z ceny za registraci do e-shopu,
 • slevu za opakovaný nákup,
 • slevu na základě jednorázového slevového kupónu,

     4. Poskytované slevy není možné kumulovat.

Článek V. - Dodací podmínky (pokud zboží není na našem skladě)

 1. Lhůty doručení:
 • 3 - 5 dní: PARKER, LAMY, Waterman
 • do 14 dní: CERRUTI 1881, NINA RICCI, ungaro, PARAFERNALIA, Jean-Louis Scherrer, cacharel, Christian Lacroix, ICE-WATCH
 • 10 - 14 dní: Waldmann, Pelikan
 • 10 - 21dní: DALVEY, ÖGON, RESERVOIR, Frederique Constant
 • 14 - 21dní: CROSS, Montegrappa, RICHARTZ Solingen, Rosenthal & HUTSCHENREUTHER 1814
 • 21 - 30dní: S.T. Dupont, MONTBLANC, El Casco
  Lhůta doručení je pouze orientační, závisí na dostupnosti zboží v centrálních skladech výrobce, distributora.

     2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
     3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
     4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
     5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
     6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím kurýrní společnosti.

Článek VI. - Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Zboží se doručuje balíkovou službou pošty nebo kurýrní službou. Zboží zasíláme v co nejkratším čase (dle dostupnosti jednotlivých značek na centrálních skladech) po obdržení, resp. potvrzení platby. Za chyby a zdržení zásilek způsobené poštou a kurýrní službou neodpovídáme. Za případné celní poplatky a zadržení zboží na celnici mimo prostor Evropské unie, prostoru EHS, neodpovídáme.
 2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 3. Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

Článek VII. - Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem převzetí zboží kupujícím.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, má prodávající právo v případě uplatnění reklamace vybavit až v momentě jeho úplného zaplacení.

Článek VIII. - Storno objednávky

 1. Stornovat objednané zboží má zákazník právo do 24 hodin od vytvoření objednávky bez storno poplatku.
 2. O stornování objednávky můžete požádat, pouze pokud je ve stádiu přijata a nevybavená, a to emailem nebo faxem.
 3. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u výrobce zboží.
 • není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo adresu ve lhůtě 21 dní.

Článek IX. - Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení §7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít neprodleně informovat prodávajícího a to emailem nebo faxem, následně písemné odstoupení od kupní smlouvy předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel musí neprodleně po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku.
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Toto právo na odstoupení od smlouvy se podle § 7 odst. 6 Zákona neuplatňuje například pro zboží, které bylo zhotovený podle zvláštních požadavků spotřebitele (limitované kolekce psacích potřeb, sběratelské pera a jiné dárkové předměty, které byly vyrobeny na základě objednávky u výrobce), nebo pro zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze nebo snížení jakosti, také pro prodej novin, časopisů, periodického tisku, knih a na prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil nebo i na zboží, které bylo uzavřen v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů ..
 7. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčností zboží má spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v běžné prodejně, což domněnka povinnost vrácení zboží s originálním obalem, visačkami a podobně.
 8. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X. - Reklamace

 1. Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a občanským zákoníkem
 2. Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení - ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace tohoto druhu už ne jemožné uznat.
 3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
 4. Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanický nepoškozené, v přiměřeném balení tak aby zboží nemohl být poškozen během přepravy, včetně manuálů, kopie faktury a záručního listu na adresu provozovatele.
 5. Náklady na dopravení reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující.
 6. Reklamace jsou vyřizovány emailem: info@boutiqueshop.cz nebo faxem: +421 220 755 165

Článek XI. - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
 • převzít objednané zboží,
 • zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
 • překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

     3. Prodávající je povinen:

 • dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 • spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.                                                           

Článek XII. - Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v samostatné sekci našeho internetového obchodu na hlavním panelu ve spodní části INFORMACE v sekci "Ochrana osobních údajů a jejich zpracování".
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 3. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy.
 4. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťujících služby provozování e-shopu a jiné služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťujících marketingové služby.
 5. Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 7. Kupující má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale odejmout souhlas k jejich zpracování nebo požadovat jejich odstranění, pokud jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly získány porušením právních předpisů nebo jsou již nepotřebné pro realizaci účelu, pro který byly získány. Kupující má také právo odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely nebo zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů).
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů leckdy odvolat oznámením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího. Odvolat souhlas můžete kdykoliv ve svém vlastním účtu zákazníka.

Článek XIII. - Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které najdete v sekci Reklamační řád.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl VOP jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním. Tyto VOP a reklamační podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 25. května 2018.